Retourneren (Teruggavebeleid)

De koper heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de levering – d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt – af te zien van de aankoop van zijn product.
 

De koper dient ons schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij aan zijn aankoop wenst te verzaken.  Dit kan gebeuren door het sturen van een mail naar ons adres, of een eenvoudig schrijven per post naar ons adres: Conphil VOF, Broeders Maristenstraat 1, 8740 PITTEM.

De koper moet de producten onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 5 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terugzenden op ons adres. Dit gebeurt op eigen kosten.

Ingeval de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betalen we de reeds betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als diegene die de koper heeft gekozen om de betaling te verrichten.
 

De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • Artikelen waarvan het etiket is verwijderd
  • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van de klant vervaardigde goederen = gepersonaliseerde artikelen
  • Alle vloeistoffen en nagelproducten welke niet verzegeld zijn of waarvan de verzegeling verwijderd en/of verbroken werd, worden niet teruggenomen om hygiënische redenen.
  • Nagellakken, gel polish, biab, base top coat- deze zijn niet verzegeld en kunnen niet terug genomen worden